Registrering

Är du intresserad av att investera i något av våra projekt eller att söka finansiering till ditt projekt, då krävs din registrering. Genom att registrera dig hos oss får du samtidigt tillgång till vårt nyhetsbrev och kan således övervaka kommande projekt och andra viktiga händelser. Att registrera ett konto är kostnadsfritt. Vi tar god hand om dina kontaktuppgifter och säljer dem aldrig vidare till tredje part.

Jag är införstådd med Villkor och bestämmelser och jag har läst och instämmer med Integritetspolicy.

Ollonstigen, Uppsala, SE
Image

Våra villkor och bestämmelser

Du som beslutar att investera hos Co-owning måste godkänna dessa villkor och bestämmelser.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
All investering är förknippad med risker, oavsett i vilken placeringsform du investerar i, kan hela eller delar av investeringen kan gå förlorad. Majoriteten av de investeringar du finner här hos Co-owning, oavsett om det rör sig om emission av preferensaktier, konvertibla skuldebrev eller syndikerade direktlån, har en fastighet och en konkret projektidé i botten. De investeringar som presenteras av oss är ofta olika typer av toppfinansieringar till privata bolag eller bostadsrättsföreningar med ingen, låg eller begränsad säkerhet.
Risknivån kan betraktas som hög vilket, i kombination med att ingen finansiell rådgivare eller annan aktör direkt eller indirekt granskar eller rekommenderar de enskilda investeringarna, medför att denna typ av investeringar lämpar sig för;
1. erfarna fastighetsinvesterare som förstår de uttalade och icke uttalade riskerna, alternativt
2. investerare som konsulterat rådgivare eller expertis med insikt om de uttalade och icke uttalade riskerna.
Ett lån kan kombineras med säkerheter i form av pantsättning av aktier eller fastigheter, borgensåtagande, företagsinteckningar eller andra säkerheter. Viktigt att tänka på är att säkerheterna i denna typ av investering ofta är efterställda och/eller med begränsat ekonomiskt värde. En investering i aktier å andra sidan kan inte kombineras med någon uttrycklig säkerhet. I egenskap av aktieägare finns det typiskt sett inte någon möjlighet att återkräva investerat kapital utan investerarna är beroende av att det dels finns tillräckliga medel för att Projektägarens ska kunna fullgöra alla åtaganden gentemot sina borgenärer på lång och kort sikt och dels att Projektägarens styrelse och bolagsstämma i praktiken fattar beslut om utdelning.
Såväl investeringar genom Aktier som genom Lån är typiskt sett beroende av att det underliggande fastighetsprojektet går planenligt för att investeringen ska falla ut och ge den avkastning som utlovats. Projektägarna kan exempelvis sakna de finansiella förutsättningarna för att hantera större avvikelser, fördyrningar, förseningar etc. Eventuella utställda säkerheter är ingen garanti för att investeraren återfår sitt investerade kapital samt avkastning. Investeraren bör vara medveten om att hela investeringen kan gå förlorad.
De investeringar som presenteras, genom såväl Aktier som Lån, omfattas inte av bestämmelserna i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd (eller annan icke uttryckligen angiven garanti) vilket innebär att investeraren inte kan få någon ersättning i enlighet med dessa regler om Projektägaren eller Bolaget går i konkurs eller annars har betalningssvårigheter.
Investeraren är medveten om att alla investeringar sker på egen risk och att Co-owning inte bär något ansvar för förseningar, utebliven ränta eller återbetalning av lån.

Image

Tomas Levin

Expert Agent

Skicka oss en förfrågan

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

+46 (0) 721 952 150 info@coowning.com